Neurofarmagen TDAH

Neurofarmagen(R) TDAH

El transtorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) és un transtorn neurològic del comportament caracteritzat per:

- Falta d'atenció

- Hiperactivitat

- Impulsivitat

Tot i que el TDAH s'inicia en l'infància, el 50% dels nens amb TDAH segueixen mostrant símptomes en l'edat adulta.

El TDAH és un trastorn amb una elevada càrrega genètica, de caràcter hereditari i que també depèn de factors ambientals.

Neurofarmagen (R) TDAH és el primer anàlisi genètic que recopila informació dels principals gens implicats en el TDAH. A partir d'una mostra de saliva, permet valorar de forma cómoda, ràpida i segura els següents aspectes:

- conèixer la predisposició del pacient a patir TDAH

- Predir la seva resposta al tractament

El test proporciona informació personalitzada sobre el seu fill que ajudarà al seu especialista a prendre les desicions més adequades.

L'anàlisi es realitza de forma molt senzilla a partir d'una mostra de saliva.

La mostra ha d'entregar-la a l'especialista.

Per conèixer més a fons el funcionament del test i com realitzar-lo trobaran més informació a

www.analisisgeneticotdah.com

www.laboratoriosrubio.com

telf. 93 772 25 09

On ens pots trobar?

Adreça: Pg. de Francesc Macià, 23

Telèfon 936 990 430

Contacta amb Farmàcia Batallé