Rehabilitació i Reformes

Des de l'obra més senzilla a la més complexa necessiten tenir visió del que es vol aconseguir.

Per Memora tant important és una gran reforma com petits canvis que requereixin bones idees, bons professionals i acabats curosos.

Les obres de Rehabilitació presenten reptes tant importants com les obres noves i sovint necessiten de professionals més detallistes i refinats.

Tenim molt present que tant en Reformes com en Rehabilitació, cal ser capaços de respectar i mimar les zones de l'espai que no están afectades pels treballs, i que aquests han de mantenir-se nets i apartats del procés de reforma.

A Mémora partim d'un estricte mètode de treball què ens permet donar resultats de gran qualitat.

Primer, ESCOLTEM les necessitats i desigs dels nostres clients .
Segon, VEÏEM i ANALITZEM "in situ", les possibilitats que veïem en l'espai a rehabilitar o reformar.
Comentem amb el client les possibilitats de millora, els materials necessaris, els acabats i els detalls que farán que l'espai es renovi i llueixi.

Presentem dissenys on el client veu com será l'espai reformat i modifiquem a l'avançada aquelles coses que agradarien més d'una manera diferent. Abans d'iniciar els treballs presentem pressupostos tancats que contemplen tota la reforma o rehabilitació pactada.

Els nostres industrials són de màxima discreció, prestigi i qualitat professional, i només treballem amb experts, ja siguin d'oficis o altres especialitats, incloent fustería, electricitat, enginyeria, calefacció, xarxa de dades, aire condicionat, pintura, textil de la llar, aparelladors, etc.

Si al llarg dels treballs sorgeixen imprevistos, els comentem al detall amb el client i aquest té accés a les solucions més pràctiques i imaginatives a l'abast.

Si al llarg dels treballs sorgeixen imprevistos, els comentem al detall amb el client i aquest té accés a les solucions més pràctiques i imaginatives a l'abast.

Les Reformes i Rehabilitacions es duen a terme a l'ampar de l'oportuna assegurança que garanteix qualsevol imprevist en el procés.

 

On ens pots trobar?

Adreça: av. Estatut 53

Telèfon 93 114 99 33 --- 697 985 623

Contacta amb Oficina Catalana de Serveis Integrals 55