Imatge Corporativa (LOGOTIP)
a consultar

La identitat corporativa és la representació o imatge conceptual que un espectador té d'una organització o d'una empresa, la imatge corporativa és una part de la identitat corporativa que fa referència als aspectes visuals de la representació. La identitat corporativa no tracta només del logotip de l'empresa, la identitat corporativa és la imatge, les sensacions, les emocions, la filosofia i els valors que l'empresa transmet a l'exterior i per extensió, la representació de tot aquest conjunt d'elements que nosaltres com a espectadors percebem ella. 

On ens pots trobar?

Adreça: C/ Torrent de L'Alba, 3

Telèfon 935 884 171

Contacta amb Digital 6 Copisteria (serveis gràfics)