Nòmines i seguretat social
Fromació subvencionada

En aquest curs, es treballarà la normativa laboral d'aplicació i s'efectuaran els tràmits més habituals en la creació i gestio de nòmines i seguretat social; altes, baixes, extres, remuneracions etc.

On ens pots trobar?

Adreça: C. de la Justícia 19

Telèfon 935880041

Contacta amb Cem Formació SL