Última actualització: 20/10/2017

Indart Tornar a la fitxa

Terapia Neural
65€ 60min

TERAPIA NEURAL
Totes les parts del nostre cos i el nostre ésser estan relacionades entre si, en part a causa que ment, òrgans i teixits estan connectats a una mateixa xarxa nerviosa. El sistema nerviós vegetatiu regula les funcions d'òrgans i teixits, integrant-se en aquest tot i mantenint-ho en el seu màxim equilibri possible. Qualsevol irritació sobre aquesta xarxa nerviosa (cicatrius, infeccions, intervencions quirúrgiques, estrès emocional...) pot alterar el neurovegetativo i així aparèixer símptomes diversos a qualsevol zona del cos. La Teràpia Neural pretén neutralitzar aquestes irritacions mitjançant injeccions en punts específics segons la història de vida de cada persona, i el seu sistema nerviós buscarà un nou ordre de major equilibri, en el qual, el dolor, la infecció, l'al·lèrgia, el desarreglo hormonal... potser ja no tindran necessitat de ser. 

On ens pots trobar?

Adreça: pg de les Torres, 104

Telèfon 655798895

Contacta amb Indart