Publicat el 10/10/2019
Subvencions disponibles per la millora comercial fins al 7 de novembre de 2019

Per tal de millorar la competitivitat del comerç urbà de la ciutat i readaptar-se a les tendències actuals del mercat i fer fornt a un entorn més competitiu, l'Ajuntament de Rubí obre de nou la convocatòria de subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial, modalitat comerç.

Subvencionem el 50% del cost de l'actuació, fins a un màxim de 1.000 €. Cada establiment pot optar per una sola línia d'actuació. Les línies d'actuació són 5:

1.- Renovació exterior: Renovació de la façana comercial, retolació exterior, aparadors...

2.- Renovació interior: Renovació de la retolació interior, taulell, zona d'atenció al client, zona d'exposició dels productes...

3.- Introducció de noves tecnologies: Implantació, manteniment, actualització o renovació d'instruments o recursos tècnics per al tractament i la transmissió d'informació.

4.- Difusió comercial: Edició de material divulgatiu sobre l'establiment i els béns i serveis que ofereix sempre que estigui dins l'establiment i a disposició del públic.

5.- Supressió de barreres arquitectòniques: Eliminació dels obstacles físics que limiten o impedeixen l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.

Podran sol·licitar aquesta subvenció tots els establiments situats dins la trama urbana i en planta baixa i que estiguin donats d'alta en algun dels epígrafs que consten a la convocatòria, document [2].

Podeu consultar les bases i la convocatòria i descarregar la documentació necessària per a la sol·licitud a la Seu electrònica. Dels documents que s'indiquen els classifiquem en aquests dos grups A i B:

- A) Documents per llegir [1] - [2] - [8] - [9] - [10]

- B) Documents que s'han de retornar a l'Ajuntament  [3] - [4] - [5] - [6] - [7] com a mínim. És possible que es demani algun document més a l'interior dels documents com pot ser focotòpia del document d'identitat per exemple.

Documents:

[1] Bases reguladores de subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial al municipi de Rubí.
[2] Trama urbana consolidada
[3] Model sol·licitud subvenció impuls activitat empresarial
[4] Model declaracions responsables obligacions tributaries i SS subvencions impuls activitat empresarial
[5] Model declaració altres subvencions impuls activitat empresarial
[6] Model sol·licitud transferència bancària subvencions impuls activitat empresarial
[7] Model relació classificadad de la despesa de subvencions impuls activitat empresarial
[8] Text íntegre convocatòria subvencions impuls activitat empresarial 2019. Modalitat Comerç
[9] Relació epígrafs IAE objecte de la subvenció impuls activitat empresarial 2019
[10] Publicació BOPB Convocatoria de subvencions a les millors iniciatives comercials 2019

 

Les sol·licituds s'han de presentar des del 9 d'octubre fins al 7 de novembre a la Finestreta Única Empresarial de Rubí (FUER) (Masia de Can Serra C/ Can Serra, 3 PAE CIT 5B La Llana) o a qualsevol de les Oficines d'Informació a la Ciutadania (C/ Narcís Menard, 13-17 o a la Rambleta Joan Miró, s/n)

Més noticies

Publicat el 07-02-2020

Aquest document pretén ser un material de suport, un instrument complementari als existents en matèria de creació d'empresa, adreçat tant a les persones emprenedores com al personal tècnic de creació (…) llegir

Publicat el 07-02-2020

Des d'aquest enllaç accediràs a la guia pràctica d'horaris comercials vigent a Catalunya. Aquesta guia pràctica serveix per adaptar l'horari dels comerços a la normativa catalana. Normativa: Llei 18/ (…) llegir

Publicat el 27-12-2019

Ja tenim els comerços guanyadors d'aquest nova edició. Trobaràs més detall en aquest article. Són els següents: 1r premi ->Carmen Art Floral (Carrer de Doctor Maximí Fornés, 42) 2n premi-> Fer (…) llegir

Veure més notícies

Tens un comerç?

Si tens un comerç i encara no surts en aquest web dona’t d’alta aquí.
Si el teu comerç hi apareix inicia sessió per poder gestionar-hi les dades

Contacta amb el Servei de Comerç